Ezotéria, spiritualitás, New Age

Az elmúlt két évtizedben Magyarországon teret hódítottak az ezoterikus tanok. Az a folyamat, amely tőlünk nyugatabbra – elsősorban az Egyesült Államokban – a New Age égisze alatt a hetvenes évektől kezdve lezajlott, nálunk szinte berobbant tanulságos hatásaival. A történelmi egyházaktól […]

Életfeladat

Miért élünk? Mi a dolgunk? A gondolkodó ember óhatatlanul felteszi ezeket a kérdéseket. Vagy azért, mert mindig is izgatták ezek a fontos kérdések, vagy azért, mert az élete jó és rossz történéseit dolgozza fel aktuálisan. A különböző ideológiai áramlatok, elméletek […]

Akarat. Szabad egy táncra?

Azt tapasztalom, nagyon megosztottak vagyunk abban a kérdésben, hogy az életünk alakulása milyen mértékben függ tetteinktől, döntéseinktől, törekvéseinktől, akaratunktól, a körülményektől és a véletlentől. Az egyik fő megközelítés az, hogy teljes mértékben mi irányítjuk az életünket, a másik, hogy valamilyen […]

Véletlen volt?

A véletlen szót olyan eseményre, helyzetre használjuk, amelynek bekövetkezte váratlanul, nem tervezetten, akaratlanul történik. Használják a szót a szabálytalanra és a megjósolhatatlanra is. „Nem véltük” azt, hogy bekövetkezhet. A véletlent tehát értelmezzük úgy is, hogy valami ok nélkül történt, és […]

Világnézet és Hit

Világnézet. Jó ez a szó. Arra utal, hogy milyen látószögből nézzük, érzékeljük a minket körbeölelő világot, annak részeit, és mit szűrünk le az egyedi észlelésünkből, mire következtetünk azokból. Ha manapság egy többfős társaság elkezd az élet dolgairól beszélgetni, nagy az […]