A nagy Utazás

Létezik egy olyan 20. század óta terjedő filozófiai irányzat, a teozófia, amelynek egyik elméletét osztom meg veletek. Érdemes elgondolkodni rajta. Az emberi lét a tudat fejlődésével, annak tanulási folyamatával magyarázza történetét, mint egyfajta utazást a tiszta szellemiség világából kiindulva – […]

Az ember tragédiája

Nemzeti Színház Rendező: Vidnyánszky Attila Koreográfus: Bozsik Yvette Szereplők: Ács Eszter, Berettyán Sándor, Berettyán Nándor, Csurka László, Farkas Dénes, Fehér Tibor, Herczegh Péter, Máyássy Bence, Mészáros Martin, Nagy Mari, Nagy Márk, Rubold Ödön, Schnell Ádám, Szabó Sebestyén László, Szalma Tamás, […]

Az ember és a tragédia

Évekkel ezelőtt találkoztam teozófusok – többek között Hugh Shearman – gondolataival arról, hogy az életben fellépő negatív eseményekhez, tragédiákhoz szerintük hogyan viszonyuljon az ember. A tragédia görög szóösszetétel, jelentése: kecskedal. A Dionüszosz tiszteltére tartott ünnepségeken kecskebőrbe öltözött kórus történeteket, balladákat […]

Mindenkinek a maga dharmája

Az előző írásaimban (Életfeladat, Akarat. Szabad egy táncra?, Véletlen volt?) felmerülő gondolatokat igyekszem tovább fűzni a dharma szankszrit kifejezés értelmezésén keresztül. A dharma erősen összefügg az életfeladattal és a karmával, azokat egyesíti és túlmutat rajtuk. Nehéz pontosan megfogalmazni azt, hogy […]

Gondolatok Rudolf Steiner alapján

Érdeklődéssel szoktam olvasni Rudolf Steiner gondolatait. Mivel maga nem adott ki írásos művet, ezért nem tudhatjuk, hogy a számos könyvben kiadott előadásait mennyire sikerült pontosan lejegyezni, de mivel kizárólag ezekre a jegyzetekre alapozhatunk, kénytelenek vagyunk ezekből kiindulni. Wikipédia: Rudolf Steiner […]

Beavat(koz)ás

A New Age mozgalommal kapcsolatos gondolataimat a beavatás – mint az egyik felkapott és emlegetett spirituális ceremónia – témakörével folytatom. Úton-útfélen ajánlják a beavatást, mint valami mindenki számára elérhető árucikket. A nagyfokú érdeklődést ugyanaz az igény gerjeszti, amelyet a Hányadik […]